Thông báo liên thông ĐH Lâm nghiệp Hệ VLVH 2018

0
438
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số:214/ĐHLN- ĐT
V/v kế hoạch tuyển sinh năm 2018 hình thức đào tạo VLVH Hà Nội,  ngày 23  tháng 4  năm  2018

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2018

HÌNH THỨC VỪA HỌC VỪA LÀM

       Trường Đại học Lâm Nghiệp thông báo kế hoạch tuyển sinh liên kết đào tạo các hệ văn bằng 2, đại học, liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2018 như sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh các loại hình đào tạo
TT Khối ngành/Ngành học Chỉ tiêu tuyển sinh VLVH
Đại học Liên thông Vặn bằng 2
1 Kế toán 200 50 50
2 Quản trị kinh doanh 50 50 X
3 Công nghệ sinh học 70 50 X
4 Khoa học môi trường 70 50 50
5 Bảo vệ thực vật 50 x X
6 Công nghệ chế biến lâm sản 50 50 50
7 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 50 50 X
8 Công nghệ kỹ thuật ô tô 50 50 X
9 Công nghệ sau thu hoach 50 50 X
10 Công nghệ Vật Liệu 50 50 X
11 Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) 50 50 X
12 Khoa học cây trồng 50 X X
13 Khuyến nông 50 50 X
14 Kinh tế nông nghiệp 50 50 X
15 Kỹ thuật cơ khí (CN chế tạo máy) 50 50 X
16 Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình XD) 50 50 X
17 Lâm sinh 100 100 50
18 Lâm học 100 50 X
19 Lâm nghiệp đô thị 50 50 X
20 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 100 100 50
21 Thiết kế nội thất 50 50 X
22 Kiến trúc cảnh quan 50 50 X
23 Công tác xã hội 50 X X
24 Kinh tế 50 50 X
25 Quản lý đất đai 150 50 X
26 Quản lý tài nguyên và môi trường 50 X x

 

  1. Đối tượng tuyển sinh vừa làm vừa học

2.1 Bậc đại học

Đối tượng tuyển sinh: là học sinh đã tốt nghiệp bậc THPT và tương đương

2.2 Liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đai học

Đối tượng tuyển sinh: Là người tốt nghiệp trình độ trung cấp, tốt nghiệp trình độ cao đẳng. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chưa có bằng THPT phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3 Văn bằng 2

Đối tượng tuyển sinh: Là học sinh đã tốt nghiệp đại học

  1. Địa điểm học và thời gian xét tuyển

– Địa điểm học: Học tại Đại học Lâm nghiệp và tại các địa điểm liên kết đào tạo ở bên ngoài trường Đại học Lâm Nghiệp.

– Thời gian xét tuyển:

+ Đợt 1: Nhận hồ sơ từ 01/04 – 29/05/2018, xét tuyển vào ngày 30/05/2018

+ Đợt 2: Nhận hồ sơ từ 01/06 – 29/07/2018, xét tuyển vào ngày 30/07/2018

+ Đợt 3: Nhận hồ sơ từ 01/08 – 29/09/2018, xét tuyển vào ngày 30/09/2018

+ Đợt 4: Nhận hồ sơ từ 01/10 – 29/11/2018, xét tuyển vào ngày 30/11/2018

+ Đợt 5: Nhận hồ sơ từ 01/12 – 29/12/2018, xét tuyển vào ngày 30/12/2018

  1. Lệ phí xét tuyển và nơi nộp hồ sơ

– Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ hồ sơ.

– Nơi nộp hồ sơ: Tại trường Đại học Lâm nghiệp hoặc tại các địa điểm mở lớp liên kết đào tạo.

5. Thông tin liên hệ 

P101 ,Phòng KT&KĐCL nhà A Trường Cao đẳng công thương Hà Nội. Số 54A1 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243 216 292 – 0934 22 66 88.

 

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here